Flora på Saltbækvig

Saltbækvig er omfattet af 3 internationale konventioner, alle vedrører beskyttelse af naturen.

Ramsar konventionen -Ramsarområde nr.18

EF fuglebeskyttelsesdirektivet - fuglebeskyttelsesområde nr. 99

EF-habitatdirektiv - EF-habitatområde nr. 135.

 

På Klaundborg kommunes hjemmeside ligger PDF filen Saltbæk Vigs Flora. Udarbejdet af Hans Guldager Christiansen og Peter Leth.

https://www.kalundborg.dk/Søg.aspx?q=saltb%C3%A6k%20vig