Saltbækvigs hitorie

Fotograf Chr. Reiman ca 1900.
Lokal historisk arkiv Svebølle

Historien om saltbækvig er en del af den store fortælling om magten over det danske landskab, en epoke hvor mange enge, søer, moser, fjorde blev omdannet til mere eller mindre vellykkede landbrugsområder.

1864 

Krigen 1864 – For hvert et tab, der kan erstatning findes, hvad udad tabes, det må indad vindes. H.C.Bagge gik på sorø lærde skole og opdragelse anstalt – her tilbragte han 7½ år. Bagge tilbragte eet år pinseferien med sønnen af Købmand Lassens fra Kalundborg og måske har dette kendskab været årsag til at Bagge har rettet sine øjne mod området.

1865-1868  

Bygning af diger.

1867

Digebrud – ødelagte maskiner-alt fyld forsvundet – tilføres ny kapital og råstof.

1870   

Dårlig økonomi.

Arealet opdelt i 46 lodder

1872-1874      

Næsten ingen udpumpning

Bygninger og maskiner forfalder

Unmack hyres til at pumpe vigen tør i løbet af 1875 til 4,4 meter under normal vandstand. Unmack var tømrermester, og det med afvanding var i virkeligheden slet ikke hans hovedbeskæftigelse, men havde andre inddæmnings opgaver bag sig. Fuldført december 1875

Bestyrelsen havde ingen penge og fastholdt at der manglede nogle cm og ville ikke betale.      Unmack fik aldrig en krone for sit arbejde og måtte erklære sig konkurs.                         Efterfølgende var der ingen som havde lyst til at skyde penge i projektet.

Opdyrkning Dårligjord/meget salt. Struck dyrker Vrøj og omkring liggende

1875-1898 

Manglende udpumpning fylder vigen igen.

1898

Saltbækvig sælges til Saltbækvigs Ferskvands kultur.

Der anlægges 20-30 fiskedamme ( ca 150 ha) og 8 indløbs fra øster landvandskanal.

Opdræt af karper, suder, ørreder (regnbueørred/kildeørred).

Dammene bruges til opdræt og flyttes til vigen hvor der fiskes, men dårlig udbytte. Fiskere udefra forpagter fiskeretten.

Efter digebrud i 1921 (se mere under Diger) er grundlaget for fiskeopdræt slut.

24. okt. 1921

Orkanagtig storm. Ulvsund-stormen”, da damperen “Ulvsund” forliser og 17 ombordværende omkommer. Ved 4 tiden om morgen sker der digebrud 2 steder.

29.10-2.11 1921 

Ny storm med øgede ødelæggelser.

Nytår 1921/1922        

Ny storm

Diverse investorer tilbyder og forsøger at reparerer digerne

sep 1922

Skyller det hele væk igen

1921-1923    

Augustinus-Nielsen forsøger at reparere digerne men mislykkedes pga. dårlig økonomi.

1922                                                

Lille brud lukkes

1923                                                

Henriksen og Kähler (jagt interesse) får kontrakt på dige reparation. En meget professionel indgang og  digerne har siden holdt.

Natten mellem 23/24 august bliver storebrud lukket. 125 mænd er med til at lukket store brud.

I 1930 er søen ”fersk” igen – saltindhold omkring 1 promille.

26.marts 1935  

Henriksen og Kähler overtager Saltbækvig mod overtagelse af diverse antebreve, aktier osv. Primært jagt.  Bortforpagtning af græs og 300 tdl jord.

1947

Saltbækvig A/S overtager fiskning.

1948

Udsætning af sandart.

1975                                                

Saltbækvig tilbyder at frede området uden omkostning for staten. Der opnås ikke enighed og selskabet trækket tilbuddet tilbage.

1992                                                

Sagen afgøres ved overfredningsdommer efter 17 år og Saltbækvig er nu fredet uden adgang for offentligheden. Det hele udlægges til afgræsning som et led i naturpleje.

2008

Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredningen ændret.

2013

Overfredningsdommer afgør atfredning fra 1992 stadig er gældende og området forbliver  lukket for offentlig adgang.

 

Kilder:

Grete Tvedegaard - Saltbækvig.