Markering af 75 året for inddæmnings start

I anledning af 75 året for den indledende start på inddæmnings projekt foranledigede Rasmus Thorsen Lorentzen en mindesten. Den store sten er fundet i den østlige ende af Saltbækvig.

Indvielsen af stenen skete i overværelse af Landsretssagfører Eigil Dietrichson som var med til at betale for inskriptionen, Kalundborg kommune, nuværende og tidligere ejere af Saltbækvig, Kalundborg kommune og Saltbækvig Digelag og i indvielses talen blev Kalundborg kommune bedt om at overtage stenen, da den var placeret på kommunens grund og den daværende borgmester lovede at værne om det fortjente mindesmærke. Det skulle senere vise sig at mindestenen stod på Saltbækvig areal og ikke kommunens.

Ikke kun placeringen gik galt. Der var også problemer med inskriptionen.

Oprindelig var teksten følgende:

 

For hvert et tab INGEN erstatning findes

Hvad udad tabes, må indad vindes.

 

Jeg staar her som et minde

Om kamp mod havets vand

Om mænd som vilde vinde

For Danmark frugtbart land

Jeg staar her for at minde

Den slægt som er i dag

At den for stort at vinde

Maa tjene livets sag.

 

Ved en fejl havde stenhuggeren fået angivet digterens H.P.Holsts oprindelige citat for kert angivet. Citatet fra 1872 lød ” For hvert et tab, der erstatning findes, hvad udad tabes, det må indad vindes” Stenhuggeren måtte så i gang igen og nu blev teksten.

 

For hvert et tab IGJEN erstatning findes

Hvad udad tabes, må indad vindes.

 

Jeg staar her som et minde

Om kamp mod havets vand

Om mænd som vilde vinde

For Danmark frugtbart land

Jeg staar her for at minde

Den slægt som er i dag

At den for stort at vinde

Maa tjene livets sag.

 

Men stenen står der endnu 75 år senere og minder os dagligt om Danmarks Historie, om krigen i 1864 som ændrede så meget, fra en multinational helstat til en etnisk ren nationalstat med kun et sprog og kultur på godt og ondt. Førte til en højere grad af sammenhold og samhørighed i den danske befolkning, og fælles vilje til at rejse sig igen.