Så foranderligt

2016

Så er 2015 slut og 2016 er begyndt.

2015 har været præget af meget nedbør og mange dage med højvande har drillet udløb fraa hhv. Østrelandkanal med udløb i Alleshavebugten og Vestrelandkanal med udløb ved Saltbæk. Det har betydet at vi ikke har kunne få vandetvæk fra engene og måtte i år lukke køerne op i vinterfolden Tornings eng sammen med kalvene for foldene var så våde. Det har givet Fodermester Jens en masse udfordringer med at fange kalvene ind og få dem flyttet til staldene på Vrøjgården.

Det våde efterår har også bevirket at det ikke har været muligt at høste majsen som vi har gjort de tidligere år. Men vi har masser af godt wrap til at supplere fuldfoderet med og tyrekalvene bliver solgt i løbet af januar 2016 til videre opfedning i Jylland.

Nu her i starten af 2016 er Kong Vinter kommet på besøg og de nye vandkopper med el virkersuper godt.

2015

Lige kommet ind i det nye år 2015 og vejret sætter sine præg på området.

Ok ikke kun vejret sætter sit præg også mekanisk er området præget, da det sætter sit præg at Plørehulspumpen vælger at sætte ud ( fjerner vandet fra området omrking Søren Jensen skoven) og pumper det ud i Saltbækvig og derfra pumpes det ud i havet. Det er ikke kun pumper som ikke altid vil som menneskerne vil det. Røret mellem Mulesøen og Saltbækvig er stoppet og det var ikke nok med rensebådn, der skal kraftigere sager til for at få hul igennem.

De 3 afvandings steder  østrelandkanal, pumpekanalen og vestre landkanal er elle 3 steder ramt at flere dages højvande og især dagenee 2. og 3.januar har der været meget højvande og først her den 3. januar om eftermiddagen kan det ses at vandstanden begynder af falde.

Tag med ud og se på vandet og vejret og se billederne.