Video er optaget af Kresten som fjøj over området dagen efter at Bodil havde været forbi.

Vidoen viser de ødelæggelser som skete og som der siden er blevet arbejdet på at udbedre.

Der mangler stadig en del i skovene. Der er stadig mange væltede træer og mange af skovene er svært tilgængelige.