Saltbækvig har en kødkvægsbesætning som hovedsagelig Rød og sort Angus med stref af hereford.

ca 140 ammekøer

5 foldtyre – lige nu Humbug, Donald, Dumle, Didrik og Arnold

 Ca 200 kalve og ungdyr

Salg af tyrekalve til opfedning/slagtning

Kvier lægges til, resten sælges til levebrug/slagtning.                                      

Angus er valgt på trivsel, omgængelighed, tilvækst, hårdførhed.

Foder er wrap, hø, halm, mask, korn, fuldfoder, egen mineralblanding, roeaffalds ensilage.

Da dyrene drikker af Saltbækvig som indeholder ca1 promille salt kan en normal mineralblanding ikke anvedes. Der er derfor blevet sammensat en mineral blanding med øget indhold og selen og mangan og mindre Natriumchlorid.

Samarbejde:

Der er etableret samarbejde med Mælkeproducent PalleJensen Febjerg som producere grovfoder til kvierne om vinteren, passer de 10 x 1 ha majs som er på Saltbækvig til foder og vildtpleje.

Svineproducent Stig Lundgård, Solvang om indkøb af halm og korn.

Dyrene lever et meget frit liv på de store enge. Ofte er vores dyr kun i hænder en gang i deres liv, nemlig ved øremærkning.

Når der flyttes rundt med dyrene, drives de fra sted til sted eller transporteres i kreaturvogn.

Derfor benyttes der både stationære og mobile fangfolde og en stor portion tålmodighed og opfindsomhed. Kvægets hoved opgave er naturafgræser.

Der er tilsyn 365 dage om året.

Kalvene bliver født på fold i maj/juni måned.

I november/decemeber skildes kalvene fra og sættes på stald på Vrøjgården på Lille Vrøj.

Tyrene sættes på vinterfold hvor de fodres med tilskudsfoder og wrap.

Køerne opholder sig i vinterfold i Tornings Eng, hvor de bliver fodret med wrap, roeaffald, hø, halm og mineraler.

Kalvene bliver delt i tyrer og kvier.

Kviekalvene går i laden og bliver fodret med grovfoder produceret af Palle fra Febjerggården. 3 gange om ugen hentes der frisk blandet foder som gives efter ædelyst.

Tyrekalvene går i stalden. De bliver fodret med majs som er høstet på egne jorde og behandlet med syre og ensilegeret, der tildeles kraftfoder og hø efter ædelyst.

I lystdrift i T-stalden går 1 årskvier. De bliver fodret med grovfoder og wrap, samt tilskudsfoder med mineraler.

For at få en ordenlig størrelse på kvierne inden de kælver første gang, løbes de først når de er ca 2 år og derved kælver første gang som cirka 3 årig. Dette gøres for at sikre en ko som har størrelse og robusthed til at kunne give gode sunde kalve med god tilvækst.