Daglig drift

Saltbækvig A/S drives som et landbrug.

Der er 3 ansatte

Inspektør Flemming

Fordermester og naturformidler Jens

Medarbejder Hans Jørgen 

Området er ca 2600 ha heraf er:

ca 1400 ha Sø

resten er fordelt i enge, moser og skov.