Her er Eton (JackRussell Terrier) og Jack på tur i malkefolden.