15-01-2015

Opfølgning på Egon og Dagmar.

Ja nu er der gået nogle dage siden vi havde stormende besøg af Dagmar og Egon. Digerne klarede bølger og højvande uden problemer.

Skovene klarede også den stormende weekend, kun ganske få væltede og knækkede træer.

Men vejret har alligevel haft sin indflydelse. Der er nemlig opstået et brud i kanalvolden til mejeri renden i Arnakkebugten. Det betyder at en stor del af det vand, som kommer med Bregninge å fra afvanding af området ved Gl. Svebølle, er løbet ind i Arnakkebugten.

Årsagen til dette skyldes at vi igennem længere tid har haft højvande i Alleshavebugten. Derved har det ikke været muligt at komme af med vandet i Bregninge Å og da der for en del år siden har været et svagt punkt og dette har nu givet efter.

Nu er Entreprenør Per Larsen, Saltbæk og hans mandskab i gang med sandsække at få dæmmet op for kanalen, således at der opstår normale tilstande.

Afvanding af Arnakkebugten sker via Mølleranden og ud i selve Saltbækvig.

Det betyder så, at den store pumpe på Lille Vrøj er kommet på arbejde og kører i døgndrift for at komme af med flere dages nedbør og tilføjelsen fra Arnakkebugten, samt flere dage hvor havet har stået så højt at det ikke har været muligt at pumpe.

På billedet kan man se Vestre Landkanal ved Saltbæk. Også her står vandet højt efter flere dage med højvande ved sluseportene.

12-01-2015

kl 5

Underligt at opleve hvor meget vinden stilnede af i løbet af natten.

Alt var fuldstændigt roligt ved Store Brud, der kunne ikke observeres bølger i billygternes skær og høfderne var synlige.

Nu bliver næste punkt at få vurderet hvordan skovene har haft det og om der er sket yderligere stormfald.

11-01-2015

kl 15

Alt ser ud til at holde. Der er mere at se af høfderne ved Store Brud end end klokken 11 og der er ikke længere de samme skumsprøjt ved det nyrenoverede AlleshaveDige.

Mandag vil vise om skovene er mærket af besøget af Dagmar og Egon. Håber det ikke, der rydes stadig op efter Oktober stormen Allan i 2013.

Se billeder under Fotoalbum Stormen Egon kl 15.

11-01-2015

Kl 11.

Det er lidt specielt og spændende at skulle ud og se det hele i dagslys. Der er mange ting som er ændret, strandbreden og strand engene er forandret.

Digeformanden Jørgen var forbiog få en opdatering på nattens forløb. Det er dejligt at der følges op fra Digelaget.

 

11-01-2015

Kl 6

Der er stort set ingen forandringer sket de sidste 6 timer. Vandstanden er stadig den samme ud for Vrøj dæmningen og Vestre landkanal. Eneste forskel er at trafiktavlen med vægt angivelse ved pumpekanalen er blæst ned.🙂

Ved Store Brud er vandstanden den samme, toppen af høfderne anes. Men bølgerne brydes både ved høfderne og mellem høfderne knækker bølgekammen og bølgerne ruller ind og rammer stenene.

Månen er "forsvundet" og afløst af hagl og sludbyger.

Til stor overraskelse holder juletræt på toppen af Sorte Mølle stadig og lyser i mørket, har dog fået lidt slag side, men det rettes når vinden lægger sig.

Det bliver spændende at se området i  dagslys.