11-01-2015

Midnat

Status er ved midnat. Ud ad Vrøjdæmning står vandet højt og Gormsens kær har igen direkte forbindelse med havet. Dette er ikke udsædvanligt, for en uge siden ved meget højvande var der også adgang til havet. Men der er intet alarmerende.

Pumpe kanalen vedVrøjgården er fyldt godt op på begge sider af slusen, men intet problem.

Ved Store Brud viser høfderne hvor effektive de er. Toppene er synlige og vandet står højt, men ikke noget at være bekymret for på nuværende tidspunkt.

Ved det lave område på Store Vrøj nær Alleshavediget er området oversvømmet, men det lange lave område gør at evt. bølger mister deres kraft.

Ved Alleshaveslusen er er vandet ikke så højt som ved sidste weekends højvande.

Under hele inspektionen af området har månen skinnet og spejlet sig vandet. Så nu er det på tide at takke af og få nogle timers søvn.

10-01-2015

kl 17.40

Mørket er over Saltbækvig og vinden kan høres og mærkes. Men vinden er stadig i vest, hvilket er godt for Saltbækvig. Det er højvande, men høfderne ved Store Brud er synlige og bølgerne ikke så store.

Der har været nogle kraftige vindstød med hagl og regn i løbet af dagen. Det har været noget som har påvirket 1½ års kvierne i Malkefolden. De har lidt svært ved at finde et sted at være og det på trods af de har en løsdrift stald tilrådighed. Så der er par gange komme i samlet flok igennem folden.

 

10-01-2015

kl12 10/1 2015

Det varmer, at Saltbækvigs Digelaugs kassere Ole Petersen kommer kørende og siger at vi bare skal ringe hvis der opstår noget i mens " Egon " besøger os.

Det er dejligt at opleve omsorg og tilbud om hjælp. Det er tydeligt at Stormen "Bodil" har sat nogle dybe spor i manges liv. Det erkendes også på Saltbækvig. Der tænkes meget og der sker mange små forberedelser når DMI varsler 2 Storme lige efter hinanden.

Beredskab aftales, området observeres ved kørsel langs digerne, observationerne gennemgås således at der er sammenlignes med de tidligere observationer både de aktuelle og observationer fra "Bodil".

Det er et stort ansvar at bevarer og passe et så unik område som Saltbækvig er, især når man er magtesløs over for elementernes rasen. Mange har oplevet at stå ved siden af en meget syg pårørende og blot kan se til deres kamp eller ligende episoder hvor man har gjort hvad man kunne og overladt opgaven til andre eller blot håber. Sådan opleves det når naturen viser tænder.

 

 

 

10-01-2015

Lørdag 10/1 kl 10

Natten er gået uden problemer. Faktisk blev der helt vindstille i løbet af natten. Det er helt klart stilhed før stormen,

Vinden er gradvist taget til i styrke i løbet af morgenen. Ikke noget alarmerende, men det kan bare mærkes at vinden øges.

DMI hjemmeside er flittigt besøgt og data gemmes til kommende storme så der er et sammenligningsgrundlag.

09-01-2015

kl 22 9/1 2014

Så er der foretaget inspektion. Ved høfderne ved Store brud er det tydeligt at se at vandstanden er meget lavere end ved 15.30 tiden og derved bliver bølgerne brudt af høfderne og vandet løber stille over sandbankerne bag høfderne.

Det var ligeledes tydelig da turen gik ud til P-plasen ved Saltbæk at der er lavvande i øjeblikket. Bunden i udløbet kunne ses ved Vestrelandkanals sluse, vandet har ellers stået højt de sidste dage. Havgusen drev over vejen og der var intet at observere ud over en ræv som havde meget travlt med at komme væk.

Så nu ses tiden an, om vandet vender tilbage og derved større bølger, men det forventes først at være i morgen.