Rednings aktion kan begyndes.
Levende og døde karper skal fjernes fra de få steder der er vand tilbage i vestre Landkanal.