Lærerinde Frk.Kjeldsen (siddende)
Frk. Bay (stående)