Slangetunge er en bregnelignende plante med 5-25 cm høje blade. I Danmark vokser den hist og her på Øerne og i Sydøstjylland på strandenge, strandoverdrev, skovenge og heder.