Der er kommet flere midlertidige små søer bag Vrøjgården.