Flere midlertidige små søer på strandengene bag den Gamle Skole.