Saltbækvig er ramt af efterårets store vandmængder.