Starten af 2016 har budt på østenvind og derved lavvande i farvandene. Det har stor betydning på afvanding af området efter lange perioder i efteråret med meget højvande og derved svært ved afvanding fra hhv. øster- og vestre landkanal.