02-08-2015

Tyren Bill Hansen

02-08-2015

Tyrene kommer

Her er vores nye Hereford tyr Ferdinand Hansen. Han er 4 år gammel og passer på de brogede køer og kvier i Alleshave folden.

02-06-2015

6 flaskekalve

02-06-2015

Ny tyr

02-06-2015

Ny tyr