Vejen fra Lille Brud til Store Brud var kørt fuldstændig op. Især af havvand som sivede ind nedenfor diget.