dagen før stod bølgerne op til diget kant. Nu kan høfderne anes.