Ålene kommer over i kurve, hvor der sker en grovsortering af matrosen.