Her ligger Pernille fortøjet i erhvervsfiskeri havnen på Vrøj.