Indholdet afen af de ulovlige ruser. I
Levende fisk og ål svømmede rundt mellem døde blishøne kyllinger, fisk og ål. Vi kunne rede de levende ål og fisk og i en af ruserne var der en lille lappedykker som vi også fik reddet