17-11-2014

Foder

Så er vi blevet færdig med det sidste vinterfoder, nemlig høst af majs til ensilage. Udbyttet af majsen var bedre end sidste år.

Hvor meget foder skal der så til en vinter med ca 140 ammekøer og opdræt?

1000 rundballer halm

850 rundballer wrap og hø.

76,5 tons majsensilage

300 tons roeaffald.

Dertil kommer så løbende mængder af fuldfoder som blandes af Palle fra Febjerggården, indkøbt tilskudsfoder,korn og mineraler.

Billedet viser majsensilagen.